desktop_scre...

עדכונים וסטטוס פעילות משלוחים 
בימים אלה פעילות השילוח מתנהלת כסדרה, בהתאם להנחיות פיקוד העורף ולמצב העדכני בשטח.  
מידע מעודכן על משלוחים ספציפיים ניתן לקבל ב"מעקב אחר משלוח" באתר. המשך פעילות המשק הישראלי חשובה ומהותית לאיתנותנו וכוחנו, ואנו גאים לקחת חלק במאמץ זה. יחד נתגבר וננצח!   


לנוחותכם, ריכזנו כאן את כל העדכונים על סטטוס הפעילות והנושאים הנלווים:
יבוא
 • 20/12/23 לשכת המסחר מציעה סיוע ליבואנים בשחרור פריטים בסיווגים שונים מסין. לקריאה>
 • 19/11/23 הודעה מטעם איגוד לשכת המסחר ליבואנים המשלמים באשראי. לקריאה>
 • 25/10/23 הקלות נוספות ליבואנים. לקריאה>
 • 18/10/23 הודעות מרשות המיסים אודות פטור חלקי מת"ר ויבוא תרומות. לקריאה>

קורייר
 • 5/5/2024 עצירת המשלוחים לטורקיה וממנה. לקריאה>
 • 22/10/23 כניסה ל"שגרת" חירום, סטטוס משלוחים. לקריאה>
 • 15/10/23 חזרת הטיסות לפעילות יומית. לקריאה>
 • 12/10/23 עדכון סטטוס טיסות יבוא יצוא. לקריאה>
פרייט
 • 5/5/2024 עצירת המשלוחים לטורקיה וממנה. לקריאה>
 • 2/5/2024 מגבלות יבוא מטענים דרך טורקיה. לקריאה>
 • 14/4/2024 שיבושים בהמראות ונחיתות עקב התקיפה מאיראן. לקריאה>
 • 17/12/2023 השפעת התקיפות בים האדום על השילוח הימי. לקריאה>
 • 24/10/23 התנהלות התובלה היבשתית. לקריאה>
 • 16/10/23 הוספת פרמיית סיכון מלחמה מטעם חברת צים. לקריאה>
 • 12/10/23 סטטוס חברות תעופה. לקריאה>
 • 10/10/23 עדכון סטטוס עדכני מקיף. לקריאה>
                                                      
מידע מעודכן על כל משלוח באופן פרטני ניתן לקבל בעמוד מעקב המשלוחים ב-www.ship.co.il  או באזור האישי באתר ה-Ship. 
 
נמשיך ונעדכן בכל מידע חדש. שנדע ימים שקטים וטובים יותר.
Capture
Powered by ActiveTrail